ODW AB är ett av de allra första företag som erbjuder Mobil laserrengöring och lasermärkning. Lasertekniken är miljövänlig. Med toppmodern teknik som kompletterar sand och isblästring till stor del, med stolthet så är vi behjälpliga i många olika verksamheter och branscher.

Använd det miljövänliga sättet att blästra och rengöra - endast ett vanligt vägguttag behövs!
Gemensam trädgård

Genom att använda sig av laserrengöring sparar man både på miljön samt tid. 

 

Slipp kemikaliker, rengörningsmedel, maskering och städning.

Laserrengöring avlägsnar föroreningar samt oxider. Även basmaterialet sparas.

Med laserljus får man en hög precision kring området man skall arbeta med. Därmed slipper man undan onödiga kostnader såsom exempelvis maskering.