bild maskiner.png

Laserrengöring eller laserblästring användes i början inom arkeologi och museum. Men nu har lasermaskinerna blivit mer effektiva. Fler industrier får upp ögonen kring lasertekniken för att kunna effektivisera processer. 

ODW AB använder det miljövänliga sättet att  rengöra ytor!
Endast ett vanligt vägguttag behövs!
Gemensam trädgård

Genom att använda sig av laserrengöring sparar man både på miljön samt tid. 

 

Slipp kemikaliker, rengörningsmedel, maskering och städning.

Laserrengöring avlägsnar föroreningar samt oxider. Även basmaterialet sparas.

Med laserljus får man en hög precision kring området man skall arbeta med. Därmed slipper man undan onödiga kostnader såsom exempelvis maskering.